vip视频在线解析(最新可用全网vip视频解析)接口整理

很多在线视频网站的的视频资源都需要VIP视频权限才能收看,VIP视频权限也并是不很便宜,如果不想充值成为VIP会员,那么vip视频在线解析就能排上用场了,可以帮助我们免费收看这些视频网站(优酷、爱奇艺、芒果TV等)的VIP视频资源,下面就罗列出一些目前最新可用全网vip视频解析:

持续更新中。。。

vip视频在线解析(最新可用全网vip视频解析)接口整理

vip视频在线解析(最新可用全网vip视频解析)接口整理

https://ys.lbbb.cc/?url=

http://yhqtv.com/vip20200517.html

http://www.guandianzhiku.com/v/s/

http://vip.coolhii.com/

http://czjx8.com/

http://tv.wandhi.com/go.html

https://jx.wkvip.net

https://a.wkvip.net

http://mv.688ing.com/

http://www.peng3.com/vip/

http://www.spzcr.cn/

http://www.gddyu.com/

http:/www.sp288.com

https:www.41478.net

http://yhgou.cc

https://www.ikukk.com

http://www.dayunbo.com/v/

https:/www.bavei.com

http://down.lansedongli.com/

http://tool.bitefu.net/video/

http://gmaile.com

https://www.cnkker.com/VIP

https://www.administrator5.com

http://www.niuga.cn

http://www.vi1.cc

http://www.588230.com/v/

http://www.freeget.org/freege

https://www.8090g.cn/?url=8

http://www.ysku.tv/

http://tool.onlychen.cn/video/

http://vip.yeyulingfeng.com/

 • http://www.wmxz.wang/video.php?url=
 • http://www.yydy8.com/common/?url=
 • http://www.wmxz.wang/video.php?url=
 • http://5qiyi.sdyhy.cn/5qiyi/5qiyi1.php?url=
 • http://5qiyi.sdyhy.cn/5qiyi/5qiyi2.php?url=
 • http://vip.sdyhy.cn/ckflv/?url=
 • http://player.gakui.top/?url=
 • http://mt2t.com/yun?url=
 • http://qtzr.net/s/?qt=
 • http://www.xiguaso.com/api/index.php?url=
 • http://www.vipjiexi.com/yun.php?url=
http://api.baiyug.cn/vip/index.php?url=超清
http://jx.ejiafarm.com/dy.php?url= 超清
http://www.vipjiexi.com/yun.php?url= 接口1
http://api.1008net.com/v.php?url= 接口2
http://api.nepian.com/ckparse/?url= 接口3
http://player.jidiaose.com/supapi/iframe.php?v= 接口4
http://api.pucms.com/index.php?url= 接口5
http://api.wlzhan.com/sudu/?url= 接口6
http://jiexi.yanjiaozhaopinwang.com/jx1/dy.php?url= 超清
http://www.0335haibo.com/yun.php?url= 接口7
http://yun.mt2t.com/yun?url= 接口8
http://y.mt2t.com/lines?url= 接口9
http://www.0335haibo.com/yun.php?url= 接口10
http://www.sfsft.com/video.php?url= 接口11
http://www.82190555.com/video.php?url= selected>接口12
http://2.jx.72du.com/video.php?url= selected>接口13
http://www.97panda.com/kkflv/index.php?url= 接口14
http://jx.vgoodapi.com/jx.php?url= 接口15
http://www.dgua.xyz/webcloud/?url= 接口16
http://api.91exp.com/svip/?url= 接口17
http://vip.jlsprh.com/index.php?url= 接口18
http://api.xfsub.com/index.php?url= 接口19
http://jiexi.071811.cc/jx.php?url= 接口20
http://jiexi.92fz.cn/player/vip.php?url= 接口21
http://api.baiyug.cn/vip/index.php?url= 接口22
http://api.662820.com/xnflv/index.php?url= 接口23
http://www.82190555.com/index/qqvod.php?url= 接口24
http://yyygwz.com/index.php?url= 接口25
http://www.97panda.com/kkflv/index.php?url= 接口26
http://jx.api.163ren.com/vod.php?url= 接口27
http://lookxw.com/yingzi/?url= 接口28
http://www.0335haibo.com/tong.php?url= 接口29
http://www.wmxz.wang/video.php?url= 接口30
http://api.97kn.com/?url= 接口31
https://aikanapi.duapp.com/odflv105/index.php?url= 接口32
http://v.buy360.vip/wwcx/index.php?url= 接口33
http://api.lequgirl.com/?url= 接口34
https://jxapi.nepian.com/ckparse/?url= 接口35
http://91k.co/play.php?url= 接口36
http://www.52jiexi.com/yun.php?url= 接口37
http://mt2t.com/yun?url=">接口38
http://000o.cc/jx/ty.php?url=">接口39
http://yyygwz.com/index.php?url=">接口40
http://vipjiexi.com/vip.php?url=">接口41
http://www.wmxz.wang/video.php?url=">接口42
http://jx.ck921.com/?url=">接口43
http://s1y2.com/?url=">接口44
http://www.ou522.cn/t2/1.php?url=">接口45
http://jx.xuanpianwang.com/parse?url=">接口47
http://jiexi.92fz.cn/player/vip.php?url=">接口49接口可用性自行测试

如何使用这些VIP视频电影解析接口,具体的使用方法:在 = 后面加上视频地址回车就可以解析 VIP 电影了。下面举个例子:

http://api.xfsub.com/index.php?url=http://v.youku.com/v_show/id_XMzA4OTA4OTQyMA==.html

相关文章