ChatGPT国内镜像网站大盘点(国内可用免费ChatGPT镜像站点)

很多网友想要国内可用免费ChatGPT镜像站点,ChatGPT可以说是最近大火的AI工具,但是国内的小伙伴是无法使用ChatGPT的,要想在国内直接使用ChatGPT的话不仅需要通过技术手段让网络满足要求,还需要国外的手机号码验证,如果使用要求不高,那么国内的这些通过ChatGPT的API搭建的免费ChatGPT镜像站点,可以说是非常不错的选择,不仅免费还能直接使用。

ChatGPT国内镜像网站

ChatGPT国内镜像网站大盘点(国内可用免费ChatGPT镜像站点)

 1. https://www.ichat2019.com/
 2. http://nmwaicg.top/
 3. https://chat.gptchatai.life/
 4. https://sourl.cn/HqDjZ6
 5. https://uuu.mygpt.bid
 6. https://u6v.cn/5xJbI1
 7. https://zz.aifree.site/
 8. https://coffeecat.ai/
 9. https://c.binjie.fun/
 10. https://chat-shared2.zhile.io/shared.html
 11. https://chatf.aifree.site
 12. https://chat.in.anzz.top/zh
 13. https://t66.ltd
 14. https://tayf3n.aitianhu.com
 15. https://yuistar.eu.org/
 16. https://www.yatoooon.ltd/
 17. https://zhishi.one/
 18. https://chat-shared2.zhile.io/shared.html
 19. http://146.235.238.229:3002
 20. http://47.245.97.174:8082
 21. https://jishuzhai.xyz:443
 22. http://47.89.227.156:3002
 23. http://101.32.47.37:3002
 24. http://121.40.163.114:3002
 25. http://23.251.48.226:3002
 26. http://5ch.cn:80
 27. http://47.89.218.171:3002
 28. https://47.236.29.124:443
 29. https://aixiaoxin.cloud:443
 30. http://54.172.92.167:3002
 31. http://47.94.132.252:8888
 32. https://76.223.0.191:443
 33. http://23.95.247.170:8090
 34. http://45.77.16.105:8888
 35. http://50.116.11.98:88
 36. http://139.196.180.202:8090
 37. http://43.157.66.170:3000
 38. https://hiaiapp.com:443
 39. http://8.222.252.41:81
 40. https://43.153.50.155:443
 41. https://124.222.86.140:443
 42. http://47.254.120.56:3002
 43. http://47.57.240.77:3002
 44. http://47.89.235.54:3002
 45. https://47.243.74.236:443
 46. http://124.223.34.106:3002
 47. http://47.251.29.33:3002
 48. http://47.251.24.85:3002
 49. http://124.78.249.50:7777
 50. https://47.252.40.36:443
 51. https://13.208.174.154:443
 52. https://47.89.217.254:443
 53. https://sofiazsx.cn:443
 54. https://43.134.172.85:443
 55. http://18.139.9.7:80
 56. https://54.176.166.11:443
 57. http://18.144.1.136:7890
 58. http://103.195.150.45:80
 59. http://c.ujlol.com:80
 60. https://chatgpt.yanglee.top:888
 61. http://66.152.160.116:80
 62. http://8.140.25.248:80
 63. http://35.193.118.110:80
 64. https://25ay.com:443
 65. https://107.172.214.111:443
 66. http://94.74.123.118:5000
 67. http://chat.shutiaoai.top:8080
 68. http://123.56.225.76:80
 69. https://123.56.164.92:443
 70. http://www.0997yigou.com:80
 71. https://72.18.214.146:443
 72. https://www.zgs3d.com:443
 73. https://knit.knitdev.cn:443
 74. http://44.201.118.63:3002
 75. http://190.92.240.172:3002
 76. https://chatgpt.test.cognixus.com:8443
 77. http://60.205.176.201:1002
 78. https://chat.locyan.cn:443
 79. https://a.aiask.me/
 80. http://home.cutim.top/
 81. https://d2.betai55.uk/
 82. https://chat.pinkfong.cn/
 83. https://f12.xjai.cc/
 84. https://nav4ai.net/chatgptweb
 85. https://ic.muspimerol.site/
 86. https://chat.aiplan.top/
 87. https://gpta.moyunav.com/
 88. https://chat.jinshutuan.com/
 89. https://chat.doctoroyy.net
 90. https://chat.dofun.tech
 91. https://chat.e2a.top
 92. https://chat.e7.work
 93. https://chat.eryajf.net
 94. https://chat.exi.software
 95. https://chat.iecho.cc
 96. https://chat.internetip.cn
 97. https://chat.iosshop.xyz
 98. https://chat.irss.eu.org
 99. https://chat.itos.xin
 100. https://chat.19970212.xyz
 101. https://chat.1kcode.com
 102. https://chat.417521.xyz
 103. https://chat.51buygpt.com
 104. https://chat.abc123.site
 105. https://chat.acgh.top
 106. https://www.zhoumo.xyz
 107. https://yatoooon.ltd
 108. https://yucccc.top
 109. https://zhoumo.xyz
 110. https://ai.meizi.me
 111. https://ai.moew.ml
 112. https://ai.wilr-life.top
 113. https://ai.xiaokai.dev
 114. https://ai.youmeng.me
 115. https://ai117.com
 116. https://theb.ai/
 117. https://poe.com/
 118. https://dev.yqcloud.top/
 119. https://chatforai.com/
 120. https://www.scyu.app/
 121. https://chat.chunkiu.hk/
 122. https://freegpt.one/
 123. https://chat.binjie.site:7777/
 124. https://chat.forchange.cn/
 125. https://gpt.tool00.com/
 126. https://chatgpt.sbaliyun.com/
 127. https://want.chat/chat
 128. https://chat.aivesa.com/
 129. https://chat.yqcloud.top/
 130. https://openprompt.co/
 131. https://18.234.7.46/
 132. https://116.204.104.126/
 133. https://chat.weknow.cn/
 134. https://chatgpt.quxuetrip.com/
 135. https://Chat.aidutu.cn
 136. https://Chat.extkj.cn
 137. https://A.mydog.buzz
 138. https://Heimoshuiyu.github.io
 139. https://Chat.wuguokai.cn
 140. https://Teach-anything.com
 141. https://Aitianhu.com
 142. https://Chat14.xeasy.me
 143. https://Chat.ohtoai.com
 144. https://Cool-js.com
 145. https://Free.anzz.top
 146. https://Filedf12d74756b0.v4.h5sys.cn
 147. https://Chat.wxredcover.cn

相关文章