ChatGPT国内镜像网站大盘点(国内可用免费ChatGPT镜像站点)

很多网友想要国内可用免费ChatGPT镜像站点,ChatGPT可以说是最近大火的AI工具,但是国内的小伙伴是无法使用ChatGPT的,要想在国内直接使用ChatGPT的话不仅需要通过技术手段让网络满足要求,还需要国外的手机号码验证,如果使用要求不高,那么国内的这些通过ChatGPT的API搭建的免费ChatGPT镜像站点,可以说是非常不错的选择,不仅免费还能直接使用。

ChatGPT国内镜像网站

ChatGPT国内镜像网站大盘点(国内可用免费ChatGPT镜像站点)

 1. https://sourl.cn/HqDjZ6
 2. https://uuu.mygpt.bid
 3. https://u6v.cn/5xJbI1
 4. https://zz.aifree.site/
 5. https://coffeecat.ai/
 6. https://c.binjie.fun/
 7. https://chat-shared2.zhile.io/shared.html
 8. https://chatf.aifree.site
 9. https://chat.in.anzz.top/zh
 10. https://t66.ltd
 11. https://tayf3n.aitianhu.com
 12. https://yuistar.eu.org/
 13. https://www.yatoooon.ltd/
 14. https://zhishi.one/
 15. https://chat-shared2.zhile.io/shared.html
 16. http://146.235.238.229:3002
 17. http://47.245.97.174:8082
 18. https://jishuzhai.xyz:443
 19. http://47.89.227.156:3002
 20. http://101.32.47.37:3002
 21. http://121.40.163.114:3002
 22. http://23.251.48.226:3002
 23. http://5ch.cn:80
 24. http://47.89.218.171:3002
 25. https://47.236.29.124:443
 26. https://aixiaoxin.cloud:443
 27. http://54.172.92.167:3002
 28. http://47.94.132.252:8888
 29. https://76.223.0.191:443
 30. http://23.95.247.170:8090
 31. http://45.77.16.105:8888
 32. http://50.116.11.98:88
 33. http://139.196.180.202:8090
 34. http://43.157.66.170:3000
 35. https://hiaiapp.com:443
 36. http://8.222.252.41:81
 37. https://43.153.50.155:443
 38. https://124.222.86.140:443
 39. http://47.254.120.56:3002
 40. http://47.57.240.77:3002
 41. http://47.89.235.54:3002
 42. https://47.243.74.236:443
 43. http://124.223.34.106:3002
 44. http://47.251.29.33:3002
 45. http://47.251.24.85:3002
 46. http://124.78.249.50:7777
 47. https://47.252.40.36:443
 48. https://13.208.174.154:443
 49. https://47.89.217.254:443
 50. https://sofiazsx.cn:443
 51. https://43.134.172.85:443
 52. http://18.139.9.7:80
 53. https://54.176.166.11:443
 54. http://18.144.1.136:7890
 55. http://103.195.150.45:80
 56. http://c.ujlol.com:80
 57. https://chatgpt.yanglee.top:888
 58. http://66.152.160.116:80
 59. http://8.140.25.248:80
 60. http://35.193.118.110:80
 61. https://25ay.com:443
 62. https://107.172.214.111:443
 63. http://94.74.123.118:5000
 64. http://chat.shutiaoai.top:8080
 65. http://123.56.225.76:80
 66. https://123.56.164.92:443
 67. http://www.0997yigou.com:80
 68. https://72.18.214.146:443
 69. https://www.zgs3d.com:443
 70. https://knit.knitdev.cn:443
 71. http://44.201.118.63:3002
 72. http://190.92.240.172:3002
 73. https://chatgpt.test.cognixus.com:8443
 74. http://60.205.176.201:1002
 75. https://chat.locyan.cn:443
 76. https://a.aiask.me/
 77. http://home.cutim.top/
 78. https://d2.betai55.uk/
 79. https://chat.pinkfong.cn/
 80. https://f12.xjai.cc/
 81. https://nav4ai.net/chatgptweb
 82. https://ic.muspimerol.site/
 83. https://chat.aiplan.top/
 84. https://gpta.moyunav.com/
 85. https://chat.jinshutuan.com/
 86. https://chat.doctoroyy.net
 87. https://chat.dofun.tech
 88. https://chat.e2a.top
 89. https://chat.e7.work
 90. https://chat.eryajf.net
 91. https://chat.exi.software
 92. https://chat.iecho.cc
 93. https://chat.internetip.cn
 94. https://chat.iosshop.xyz
 95. https://chat.irss.eu.org
 96. https://chat.itos.xin
 97. https://chat.19970212.xyz
 98. https://chat.1kcode.com
 99. https://chat.417521.xyz
 100. https://chat.51buygpt.com
 101. https://chat.abc123.site
 102. https://chat.acgh.top
 103. https://www.zhoumo.xyz
 104. https://yatoooon.ltd
 105. https://yucccc.top
 106. https://zhoumo.xyz
 107. https://ai.meizi.me
 108. https://ai.moew.ml
 109. https://ai.wilr-life.top
 110. https://ai.xiaokai.dev
 111. https://ai.youmeng.me
 112. https://ai117.com
 113. https://theb.ai/
 114. https://poe.com/
 115. https://dev.yqcloud.top/
 116. https://chatforai.com/
 117. https://www.scyu.app/
 118. https://chat.chunkiu.hk/
 119. https://freegpt.one/
 120. https://chat.binjie.site:7777/
 121. https://chat.forchange.cn/
 122. https://gpt.tool00.com/
 123. https://chatgpt.sbaliyun.com/
 124. https://want.chat/chat
 125. https://chat.aivesa.com/
 126. https://chat.yqcloud.top/
 127. https://openprompt.co/
 128. https://18.234.7.46/
 129. https://116.204.104.126/
 130. https://chat.weknow.cn/
 131. https://chatgpt.quxuetrip.com/
 132. https://Chat.aidutu.cn
 133. https://Chat.extkj.cn
 134. https://A.mydog.buzz
 135. https://Heimoshuiyu.github.io
 136. https://Chat.wuguokai.cn
 137. https://Teach-anything.com
 138. https://Aitianhu.com
 139. https://Chat14.xeasy.me
 140. https://Chat.ohtoai.com
 141. https://Cool-js.com
 142. https://Free.anzz.top
 143. https://Filedf12d74756b0.v4.h5sys.cn
 144. https://Chat.wxredcover.cn

相关文章